Tuesday, November 6, 2012

ေရႊဒုံးဘီေအာင္ ကိုယ္ေတာ့္ ကရုဏာ အပိုင္း(၁)

                                                                             ေရႊဒုံးဘီေအာင္ ကိုယ္ေတာ့္ ကရုဏာ
ဤမည္ေသာ ̏ ကိုယ္ေတာ့္ ကရုဏာ ” ေခၚ တကယ့္ အစစ္ျဖစ္ပ်က္သည့္ ဝတၴဳကို ေရးသား ႏိုင္ရန္
အေၾကာင္းစတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္မွ

ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ ေလေတြ မုိးေတြ ေသာင္းၾကမ္းျပီး ေနာက္ေန႔တြင္လည္း ရာသီဥတု
မၾကည္၊ ရာသီ မၾကည္လင္ေသာေၾကာင့္ မိုးေကာင္းကင္ကလည္း
မႈန္မိႈင္းအုံ႕ဆိုင္းေနသလို စိတ္ဥတု အာဟာရေပၚတြင္ မွီေနေသာ
ကၽြႏု္ပ္အဖို႔တြင္ ဥတုမသာယာသလို စိတ္ဓာတ္လည္း မသာယာ ခႏၶာထိုင္းေနသည္ကို သက္
သာစိမ္႔ေသာငွာ  မိမိခႏၶာကို ေခါင္းေဆာင္ေနေသာ စိတ္အား သာယာၾကည္လင္လာေအာင္
ေျဖေဖ်ာ္မႈကို ရွာရေတာ့သည္။
ယခု အသက္အရြယ္ ၾကီးလာခ်ိန္တြင္ မိမိစိတ္ကို ေျဖေဖ်ာ္မႈအားေဆးမွာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ဖတ္ရႈျခင္းပင္
ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္လွမ္းမွီေသာ စာအုပ္ကို ဆြဲယူဖတ္ရႈရာ ထုိစာအုပ္မွာ အျခား မဟုတ္ပါ “ ေမဃဝတီ
ဦးနာရဒ၏ ဗုဒၶ သမိုင္း ” ပင္ျဖစ္ပါသည္။အိႏိၵယတြင္ ဗုဒၶ ဘာသာ မည္က့ဲသို႔ တိမ္ေကာေရေၾကာင္း
မည္သူေတြက အစေပ်ာက္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးၾကေၾကာင္းတို႔ကို ရာဇဝင္ မဟာဝင္ ေရွးေဟာင္းမွတ္တမ္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကုိ အကိုးအကားျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖတ္ဖူး သိဖူးသည္ထက္
ပိုမိုစုံလင္ပါသည္။
ဖတ္ရင္ ဖတ္ရင္းပင္ ထိုင္းေနေသာ စိတ္သည္ေထာင္ ေထာင္း ထလာေလျပီ ။
ထံုေနေသာကိုယ္ခႏၵၶာမွ ေသြးမ်ားလည္း ပူေႏြး လာေပသည္။
ဤစာအုပ္တြင္ ေရးသားထားသည့္ ပုဒ္ ၊ ပဒ ၊ ဝါက်မ်ားကား စာအုပ္ျပဳသူ၏ ႏွလုံးသည္းပြတ္ ၾကားမွ
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိုယ္ေတာ့္ကရုဏာျဖင့္ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္မ်ား သိေစၾကားေစ မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့မလစ္ေသာ
သတိျဖင့္ ျပည့္စုံ ၾကေစေရးတို႔ကို ေရွးရႈ၍ အပတ္တကုတ္ ရွာေဖြျပဳစုထားေသာ အဆီ အႏွစ္တို႔ျဖင့္ ျပည့္လွ်မ္းလွ်က္ ရွိ၏။
“ ေအာ္ကိုယ္ေတာ့္ကရုဏာကိုယ္ေတာ့္ ကရုဏာ ” ဟူ၍ပင္ အမွတ္မထင္ ျမြက္မိပါ ေတာ့သည္။
ဤကား
ပဏာမ ( ကိုယ္ေတာ့္ ကရုဏာ )တည္း။ ဤအခ်ိန္တြင္ ဓာတ္ပုံဆရာ
ေမာင္ျမင့္သိန္းႏွင့္ အေပါင္းအေဖာ္မ်ား လာၾကသျဖင့္ စာအုပ္ကို ျပန္ခ်ကာ
အလႅာပ သလႅာပေျပာၾကရာမွသီဟုိဠ္က
စာရိတၲျမႇင့္တင္ေရး ညီလာခံမွ ဗုဒၶဘာသာကို
မညိမ္းသာ ရမ္းခဲ႕တာ ဆရာ မေအာင့္ဘူးလား ” ငါေတာ့ သတင္းစာေတြမွာ
ဖတ္ရတဲ့အတိုင္း မွန္မမွန္ ေစာင့္နားေထာင္ေနေသးတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ကြာ
ငါေတာ့
ဒို႔အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေအာင့္ရတာေတြ မ်ားလြန္းလို႔ ခံႏိုင္ရည္
ရွိေနျပီ။ အင္မတန္ တုိးတက္ျပီး ဒီမိုကေရစီစကား ေရပန္းစားေနတဲ့ ဒီေခတ္
ဒီအခါမွာ ဗုဒၶ ဘာသာ
မဟုတ္တဲ့ႏိုင္ငံျခားသားႏိုင္ငံျခားသူေတြေတာင္ လူပုံအလယ္မွာ ဗုဒၶ ဘာသာကို
ႏႈတ္၏ျပစ္မွားျခင္း ပင္မျပစ္မွားမထိခိုက္ၾကဘူး။
မိမိယုံၾကည္ဆည္းကပ္ရာဘာသာ၏ ေကာင္းေၾကာင္းကိုသာ အေႏွာင့္ အသြား လြတ္လြတ္ ေျပာဆိုၾကတာသာ ၾကားရတယ္။
အဲသလိုဘာသာကြဲ
လူမိ်ဳးျခားမ်ားက ယဥ္ေက်းၾကသေလာက္ ဒို႔အမ်ိဳးသား အမိ်ဳးသမီးေတြ
က်မွဘဲဘာသာကြဲတာနဲ႔ တျပိဳင္နက္ထဲ ကိုယ္ယုံၾကည္ရာကိုယ္ ကိုးကြယ္မေနဘဲ
ကိုယ့္ဘိုးဘြား ဘီဘင္
လက္ထက္ကတည္းက အေျခအျမစ္ခိုင္ျမဲစြာႏွင့္ ယခုတိုင္ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားဆုံး ကိုးကြယ္ရာ ျပည္ေထာင္စု၏အဓိက
ဘာသာၾကီးကို ကိုယ့္အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာကိုမွမေထာက္ အိမ္ၾကက္ခ်င္း
ဘာသာေရး အေရာင္အဆင္းကြဲတာနဲ႔ ခြတ္ခ်င္ၾကတယ္။ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း ႏွပ္နဲ႔
ပစ္ခ်င္ၾကတယ္။ ဒို႔ဘာသာကို ထိပါးရဲတဲ့  ဒို႔အမိ်ဳးသမီးကြလို႔သာ
ကိုယ့္ရင္ပတ္ကိုယ္ထုၾကဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ ေသေသ ခ်ာခ်ာ ေတြးၾကည့္ေတာ့
မညိမ္းသာ မိန္းမသားဆိုေတာ့ အဆင့္အတန္း အနိမ့္အျမင့္ ေယာက္်ားမ်ား ႏွင့္
အတန္းတူ ေအာင္ တစ္ခ်ိဳ႕တေလ လိုက္ႏိုင္ေပလိမ္႔မယ္။
ဒီေတာ့ ရွင္းေအာင္
ေျပာရရင္ မိန္းမဆိုတာ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ အမ်ားအားျဖင့္ ဝန္တိုျခင္း၊
ညဴစူျခင္း၊ ေစာင္းေျမာင္းျခင္းစတဲ့ စိတ္ညံ့ စိတ္ႏုတ္ေနရာမ်ိဳးမွာ
ေယာက္်ားေတြ စိတ္ည့ံတာ၊ ႏုတ္တာ ထက္ အဆမ်ားစြာသာတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားေနေတာ့ ယခု
မညိမ္းသာဟာ
မိန္းမလဲျဖစ္တယ္။ မိန္းမျဖစ္တာမွာ တရုတ္ကုလားမ်က္ႏွာျဖဴစတဲ့
အျခားမိ်ဳးကြဲမိန္းမေတြနဲ႕ မတူဗိႏၶဳ ျဖစ္ေနေလာက္ေအာင္ကိုဘဲ
မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ေခါင္းပါးေလ့ရွိၾကတဲ့
ဒို႔ျမန္မာမကလဲ ျဖစ္ေတာ့ ဟာ ငါ့လခြမ္း ေျပာရင္း စိတ္ပ်က္လာပါတယ္ကြာ။ အသားထဲက ေလာက္ ထြက္ ဆိုတာ
ဒါေပါ့။ ၾကံကိုဖ်က္တဲ့ပိုးဟာ ၾကံထဲမွာဘဲ သေႏၶတည္တယ္၊ ငရုတ္သီးဖ်က္တဲ့ပိုးဟာ ငရုတ္ သီးထဲမွာဘဲ
ျဖစ္လာတယ္။
ဒို႔ျမန္မာလူမ်ိဳးကို မ်က္ႏွာဖ်က္တဲ့သူ၊ အိုးမဲသုတ္မဲ့ သတၲဝါဟာလည္း
ဒို႔ျမန္မာ အမ်ိဳးသား.၊အမိ်ဳးသမီးထဲကပဲျဖစ္ရမယ္ဆိုတာ သံေဝဂရၾကေပါ့။
အရင္လည္း ဒို႔ျမန္မာထဲက ဘာသာကြဲ
ေရႊမီးေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွာ ဒုကၡျဖစ္ခဲ့ရျပီ။
ဒီေတာ့အမ်ိဳးကိုေစာင့္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးကို ခၽြင္းခ်န္ျပီး အခ်ိဳ႕ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဒို႔ျမန္မာ
အမိ်ဳးသမီးေတြအေၾကာင္း မင္းတို႔လဲအသိသားနဲ႔ကြာ။ ကုလားမယားျဖစ္ေနၾကတဲ့ ဒို႔အမ်ိဳးသမီးေတြ
မင္းၾကည့္ပါလား၊ လင္(ကုလားစစ္)ထက္ မယားလုပ္သူ (ကုလားထစ္)က ပိုျပီး ကုလားစိတ္ဝင္ေသး တယ္။
ေမာင္ျမင့္သိန္းတို႔ လူစုဝါးကနဲ ရယ္ၾကပါသည္။ ကဲဒီေတာ့
ေတာ္ၾကပါစို႔ကြာ။ စည္းကမ္း ေဖာက္တဲ့ ဒို႔
အမ်ိဳးသမီးေတြအေၾကာင္း ေျပာရတာ ေမာလြန္းလို႔ စည္းကမ္းရွိ အမိ်ဳးဘာသာေစာင့္တဲ့ အမိ်ဳးသမီးေတြ ကို
ငါအားနာပါတယ္။ ငါးခုန္းမေတြေၾကာင့္ တစ္ေလွလုံး ငါးေတြကို ထိခိုက္ေနပါမယ္။
ေနာက္ဆုံး ငါ့အဖို႔ကေတာ့ ကိုယ္အမိ်ဳးမေစာင့္တဲ့ အမိ်ဳးသမီးေတြအတြက္ (ေတြးမိတိုင္း အရုိးနာသည္၊
အမိ်ဳးပါ ဆဲခ်င္ေတာ့ေလ။) ဆိုတဲ့ စာလုိ ျဖစ္ေနရတာ မ်ားလြန္းလို႕ အရုိးနာေဝဒနာေတြ ခံစားေနၾက
ထုသားေပသားကို က်ေနတဲ့ေရႊဒုံးကိုမင္းက မညိမ္းသာအတြက္ မေအာင့္ဘူးလား ဆိုတာ ေမးေတာ့ ဒီလုိ
ေအာင့္ရတဲ့ ေဝဒနာေလာက္မ်ား (ငေအာင္)တို႔က အေပ်ာ့ေပါ့ကြာ။
ခုလဲ ဗုဒၶ ဘာသာ၏ မူလခ်က္ခ်ာျဖစ္တဲ့ အိႏိၵယမွာ ဗုဒၶ သာသနာ တိမ္ေကာရပုံေတြကို ဦးနာရဒ ေရးတဲ့
ဗုဒၶ သမိုင္း ငါဖတ္လို႔ စိတ္ထိခိုက္ေနရတဲ့ အထဲ မင္းတို႔က ရွင္ညိမ္းသာရဲ႕ ဧဝံေဂလ္ တရားေတာ္ အေၾကာင္း
ၾကံၾကံဖန္ဖန္
လာျပီး (စ)ၾကသကိုးကြ ” ေမာင္ျမင့္သိန္းက ၾကားျဖတ္၍  ေအာ္ ဆရာ
ဦးနာရဒဆိုလို႔ ဒီကိုယ္ေတာ္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ သိကၽြမ္းတယ္၊ ဆရာအေၾကာင္း သူက
ေမးတယ္၊ ဆရာ့ကို သူအလြန္ေတြ႔ခ်င္တယ္၊ ပို႔ေပးစမ္းပါလို႔ ေျပာဖူးတယ္။ ”“ ဟာ
ငါကလဲ ပါကစၥတန္မွာ ဒီကိုယ္ေတာ္ အခ်ဳပ္ခံရတာ ကၽြန္း ကိစၥေတြမွာ ဒီကိုယ္ေတာ္
ကရုဏာထားတာေတြ သတင္းစာေတြမွာ ဖတ္ရကတည္းက ဒီကိုယ္ေတာ္ကို ဖူးခ်င္လိုက္တာမွ
လြန္ပါ ေရာႂကြေတာ္မူပါလို႔ ငါကပင့္လိုက္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္လိုက္စမ္း ” “
ေကာင္းပါၿပီ ဆရာ၊ နက္ျဖန္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္
လိုက္ပို႔ပါမယ္ ” ဟု ေျပာဆို ၾကၿပီးေနာက္ ေမာင္ျမင့္သိန္းတုိ႔ကို
ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ျပန္ၾကသည္။
ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔မွာ ကိုင္းယက္တဲ့
ပက္ကလာ၊မိုးရြာတာနဲ႔ အခန္႕သင့္သျဖင့္ ဝမ္းသာ၍ မဆုံးေတာ့ၿပီ။
ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ ဦးနာရဒ ကိုယ္ေတာ္ ႂကြလာၿပီ၊ အသက္(၃၀)ေက်ာ္အရြယ္
ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းႏွင့္
ေယာက္်ားေကာင္းတို႔ လကၡဏာပီသေသာ ကိုယ္ေတာ္ေပတည္း။
ကိုယ္ေတာ္သည္
သံသရာမွ လြတ္ေရးအတြက္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ေရွာင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေလာင္းအလ်ာတုိ႕၏
ထားေနၾကစိတ္အတိုင္း၊ အမိ်ဳးဘာသာ သာသနာ ေပ်ာက္သုဥ္း ဆိတ္ကြယ္ ျခင္းကို
လ်စ္လ်ဴမျပဳႏိုင္ေသာ ေဇာထက္သန္ေနေသာ ပုဂိၢလ္ထူး ျဖစ္ရကား ကိုယ္ေတာ္၏ အက်ဳိး
တည္းဟူေသာ
ဘဝသုံးပါးမွ လြတ္ေျမာက္ေရးကို ၾကိဳးစားေနရသည့္ၾကားမွ ဘာသာကြဲႏုိင္ငံ အလံ ေတာ္ေအာက္ရွိ ကိုယ့္ျမန္မာ
အမ်ိဳးဘာသာအက်ဳိး
ေလာကီကိစၥတို႔ကိုပါ စြက္ဖက္လုပ္ကိုင္ေနရျခင္း တို႔ေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံ၏
ေထာင္နန္းေႏွာင္အိမ္အတြင္း သီတင္းသုံးခဲ့ရွာပါေလတကား။ အမ်ိဳးဘာသာ
သာသနာအေပၚတြင္
“ကိုယ္ေတာ္၏ကရုဏာ” ကား အေလာင္းအလ်ာတို႔၏ ကရုဏာပါတကား။
ေအာ္ ဦးနာရဒဟု စိတ္မွရြတ္ရင္း ဘုရားေလာင္း နာရဒဇာတ္ေတာ္မွ
နာရဒအရွင္ျမတ္ကို ျဖတ္ ကနဲ
သတိရမိေသာဟူ၏။ၾကည္ညိဳစိတ္ျဖင့္ ဦးခိုက္ကန္ေတာ့ကာ ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးျပီးစီးျပီးေနာက္ အလႅာပ သလႅာပ စၾကေတာ့သည္။
“ဒကာၾကီးစာေတြ
ဘုန္းၾကီးဖတ္ရတာ မ်ားတယ္။ တစ္ခါက ရႈမဝမွာ ဖတ္ရတ့ဲ ဝတၴဳေတြမွာ
အမိ်ဳးသားစိတ္ ျပင္းထန္ေနတဲ့ ဒကာၾကီး သေဘာေတြ မ်ားမ်ားပါတယ္။” “တင္ပါ
ရႈမဝမွာ ဖတ္ဖူးတာဆုိရင္ “ေသြးနဲ႔ေရးတဲ့စာ ”၊“ဗိုလ္ကန္႔လန္႕ ”၊ သူ႕လက္ေဆာင္
ဆိုတဲ့
ဝတၴဳသုံးပုဒ္ ျဖစ္ပါလိ္မ့္မယ္။ ” “ေအးဟုတ္လိမ့္ ထင္ပါရဲ႕၊
ေမ့ေတ့ေတ့ ျဖစ္ေနပါျပီ။ အဲဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဒကာၾကီးကို
မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားက ဆူၾကပူၾကေသးတယ္လုိ႕လဲ ၾကားတယ္ ”။ “ မွန္ပါတယ္၊
တပည့္ေတာ္ကို ေက်ာက္ဆည္တို႔ မႏၲေလးတို႕က ရံႈခ်ပြဲမ်ား လုပ္ပါတယ္။
တပည့္ေတာ္ေရးတဲ့ ဝတၴဳပါတဲ့ မဂၢဇင္းေတြကို မီးတိုက္ဖို႔ေတာင္ ၾကိဳးစားၾကတယ္။
ဒါေပမယ့္ တပည့္ ေတာ္ မလႈပ္ရွားခဲ့ပါဘူးဘုရား။ တပည့္ေတာ္ဟာ ကိုယ့္ျပည္မွာ
ကိုယ့္လူမ်ဳိး ေပ်ာက္ကြယ္မွာစိုးလို႔ ေရး တာပဲဟာ သူတို႔က
တပည့္ေတာ္ကို (ေရႊဒုံးဘီေအာင္ ဆိုသူသည္ အစၥလာမ္တရားေတာ္ၾကီးကို မသိ နားမလည္ဘဲနဲ႕) ဆိုတဲ့
စာအစခ်ီျပီး
ေနာက္ဆုံးမွာ (ဘယ္လု္ိအေရးယူျပီ )ဆိုတဲ့ စာေတြ တပည့္ေတာ္ ထံ ပို႕တယ္။ ဒါလဲ
တပည့္ေတာ္ ဘယ္ျဖံဳမလဲ ကိုယ့္အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ အမ်ဳိးကို
ေစာင့္ထိန္းၾကဖို႔၊
ကိုယ့္အမ်ဳိးဘာသာကို မဖ်က္ဖို႔ မ်ဳိးကြဲဘာသာကြဲ ယူရင္လဲ အမ်ဳိးသမီးအက်ဳိးကို ကာကြယ္မည္။ ထိမ္းျမားေရး
ဥပေဒ

ရွိသင့္ ရွိအပ္ေၾကာင္းဆိုတာေတြကို ေရးတာ။ သူတို႔က ဘာသာေရးနဲ႕ ဆဲြယူျပီး
ၾကိမ္းၾက ေမာင္ေမာင္းၾကေပမယ့္ တပည့္ေတာ္ ပင္ကိုယ္စိတ္ထားကိုက သူတစ္ပါး
ယံုၾကည္ကိုးကြယ္တဲ့ ဘယ္ဘာသာမဆို ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုလိုတဲ့စိတ္
အလ်င္းမထားတဲ့သူကလား။” သူတို႔ဘာသာဟာ မေကာင္းဘူး ေကာင္းတယ္၊ မွန္တယ္မွားတယ္
ဘာမွ မေရးရဘဲနဲ႔ သူတို႔ ဖာသာ သူတို႔ ဘာသာေရးနဲ႕ လူမိ်ဳးေရး ဆက္စပ္ေနတိုင္း
သူတို႔ ဘာသာေရးကို တပည့္ေတာ္က ေစာ္ကားသလို သူတို႔
ေျပာေပမယ့္ တပည့္ေတာ္ ရယ္တာေပါ့ ”“ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ေျမမွာ ကိုယ့္ႏွမသားခ်င္း အမိ်ဳးသမီးေတြကို အမိ်ဳးမဖ်က္ဖို႔ ေရးတာ၊ ေျပာတာ၊
သတိေပးတာကို မေရးရ၊ မေျပာရ၊ သတိမေပးရ ဆိုတဲ့ သေဘာေရာက္ေအာင္ ႏႈတ္ပိတ္ခ်င္တာ တပည့္ ေတာ္ ဘယ္ခံမလဲ ” ။
“ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ တပည့္ေတာ္ အေသခံဖို႔ အသင့္ရွိေနပါတယ္ ”။ ဦးနာရဒကိုယ္ေတာ္ သည္
ျပံဳးေတာ္မူသည္။ တစ္ဖန္ ဆက္လက္၍ “ ရန္ကုန္ ဗမက,
က
အေရးယူေသးဆို ” ၊ “တင္ပါ့ ရန္ကုန္ ဗမက (ျမန္မာမူဆလင္ အဖဲြ႕ ခ်ဳပ္) ကေတာ့
သေဘာထား က်ယ္ျပန္႕ပါတယ္။ သေဘာထား က်ယ္ျပန္႕ေရးအင္အား နည္းေနေသးတဲ့ နယ္ ဗမက
ေတြနဲ႕ ညီညႊတ္မႈ ရရွိေအာင္ ရည္ရြယ္ျပီး တပည့္ေတာ္နဲ႕ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသူ ဦးေက်ာ္ကို လက္ဖက္ရည္ေသာက္
ဖိတ္ရင္း ေဆြးေႏြးၾကတာပါပဲ” ။ “ရန္ကုန္ ဗမက က အျပစ္ေျပာတာ တစ္ခုက ေတာ့ ဒီဝတၴဳမွာ အမိ်ဳးကို ေစာင့္တဲ့
သေဘာနဲ႕ ေရးသားထားတာကို မဆိုလိုပါဘူးတဲ့၊ သို႕ေသာ္လည္း ဗမကကို ထိပါးတဲ့ အဓိပၸာယ္ သက္ဝင္ေနတဲ့
စာပိုဒ္အတြက္ ျဖဳတ္ဖို႔ ေျပာပါတယ္ ”။ “ ဒီစာပိုဒ္ အဓိပၸာယ္ အတိုခ်ဳပ္ကေတာ့(ျမန္မာမူဆလင္ေတြဟာျမန္မာလို႔ဆိုျပီးျမန္မာအမိ်ဳးသမီး
လက္ထပ္ထိမ္းျမားေရး ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဝင္ကူညီၾကဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။ အေျပာနဲ႔အလုပ္ခါးေတာင္း ၾကိဳက္
တစ္ျခား
ဟိုဒင္းတစ္ျခားဆိုတာလို ျဖစ္ေနတယ္)ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြကို မွားပါတယ္လို႔
တပည့္ ေတာ္နဲ႕ တပည့္ေတာ္က န္ခ်ေစခ်င္တယ္။ ဝန္ခ်စရာ အေၾကာင္းမွ မဟုတ္ပါဘဲနဲ႕
တပည့္ေတာ္ကလည္း ေသေတာင္မခ်ဘူး၊
သူတို႔ကုိ ညီအစ္ကို ဝမ္းကြဲလို
သေဘာထားျပီး ကိုယ့္ညီအစ္ကိုခ်င္း ဝင္မကူညီ ေကာင္းလားလုိ႔ အကူအညီ
မေပးမေနရေအာင္ ေထ့တာကေလးမ်ား ဆတ္ဆတ္ခါေနရင္ တပည့္ေတာ္ ဟာ သူတို႔နဲ႔
ညီအစ္ကိုအျဖစ္က
ျပတ္စဲရလိမ့္မယ္။ သူတို႔ဟာ တပည့္ေတာ္နဲ႔ ညီအစ္ကိုစိတ္ ေသြးတူသား တူစိတ္ ရွိတယ္လို႔ တပည့္ေတာ္
စိတ္ခ်ေနတာကိုး
ဘုရား၊ ခုေတာ့ ဘာသာေရးမ်က္မွန္ တပ္ထားလို႔သာ တပည့္ေတာ္ကို သူတို႔
ေသြးခ်င္းသားခ်င္းျဖစ္ရက္နဲ႕ စိမ္းတာပဲလို႔ေတာင္ အဲသည္တုံးက ယူဆမိပါေသး
တယ္။ တပည့္ေတာ္
ထင္တာကေတာ့ သူတို႔ဟာ ျမန္မာမူဆလင္ေပမယ့္ ဆိုရွယ္လစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ ေဆာက္ရာမ်ာသူတို႔(ဗမက
)ေတြကပါ အားတိုက္ ခြန္တိုက္ ပါဝင္ကူညီၾကတာမို႔ သူတို႔ဟာလူမိ်ဳးေရးနဲ႕ ဘာသာေရးကို ေရာစပ္မယ့္ လူေတြ
မဟုတ္ဘူးလို႔ ယုံၾကည္ရင္းစြဲ တစ္ခုရွိေနပါတယ္။
ခုေတာ့ သူတို႔အတြင္းေရးမွဴးလုပ္တဲ့ ေမာင္ႂကြယ္ဝ (ခုေတာခိုသြားပါျပီ)
အဲ သူဟာ MARX ဝါဒ သမားလို႔ တပည့္ေတာ္ သိဖူး ၾကားဖူးပါရက္နဲ႔ တပည့္ေတာ္ကို သူက ထိမ္းျမားလက္ထပ္ေရးမွာ အရွင္မိုဟာမက္
ကိုယ္ေတာ္က
ဘယ့္ႏွယ္ ဘယ္သို႔ အစၥလမ္တရားေတာ္က ဘယ္လိုနဲ႔ဘာသာေရး စကား
ေတြေဖာင္ေဖာင္လန္ေအာင္ေျပာျပီး ေနာက္ဆုံး ေစတနာနဲ႕ မွားေၾကာင္း၊
ဝန္ခံတဲ့သေဘာနဲ႕ တပည့္ေတာ္ကို
လက္မွတ္ထုိးခိုင္းတယ္၊ ေအာင့္လိုက္တာဘုရား ”

ဒါျဖင့္ ထုိုးခဲ့ရတာေပါ့ ” “ ဟာ တပည့္ေတာ္ ျမိတ္မထိုး၊ထားဝယ္မထိုးေပါ့
ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ကလည္း ကိုယ့္ေဒါသ ကိုယ္သိေတာ့ ၾကာရင္မျဖစ္ဘူးဆိုျပီး
အလိမၼာနဲ႕ပဲ က်ဳပ္စဥ္းစားဦးမယ္ဆိုျပီးသာ ျပန္ခဲ့တာပဲ။သူတို႔တစ္ ေတြကေတာ့
တပည့္ေတာ္တို႔ကပဲမွားေၾကာင္းဝန္ခ်ေတာင္းပန္သလိုလို ေၾကျငာတယ္လို႔ ၾကားတယ္။တပည့္ေတာ္လွ်ာမရွည္ေတာ့ဘူး ”။
“ေနပါဦး
ဒကာၾကီး ႏွစ္သက္တာက (ဆိုရွယ္လစ္ဇင္းလား) (ေနရွင္နယ္လစ္ဇင္းလား)(ေနရွင္ နယ္
ဆိုရွယ္လစ္ဇင္း)လား”။ “ တပည့္ေတာ္ဟာ (SPIRTUAL WELFARE) သံသရာဘဝ ေကာင္းေရး
အတြက္ ဗုဒၶဘာသာကို ဦးထိပ္ရြက္ေပမယ့္ (ႊTEMPORAL WELFARE ) ေခၚတဲ့
ပစၥဳပၸန္ဘဝ ေကာင္းေရးအတြက္ေတာ့ (ဆိုရွယ္လစ္ဇင္း) ကို ေတာင္ေဝွးအျဖစ္
သုံးပါတယ္ ”။ “ ဒါျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္ဇင္း သုံးရက္နဲ႕ လူတစ္မ်ိဳးနဲ႔
တစ္မိ်ဳးေသြးကြဲေစတတ္တဲ့ ကိုယ့္လူမိ်ဳးေရး
ေနရွင္နယ္လစ္ဇင္းေတြ
ဘာေၾကာင့္ ေရးေရးေနရသတုံး ” ဟု ျပံဳးျပံဳးမိန္႔ေတာ္မူသည္။“
တပည့္ေတာ္တို႔အေပၚမွာ ဘာသာေရး လက္ကိုင္ထားတဲ့ လူမ်ိဳးေတြအတြက္
သီးသန္႔ေနရွင္
နယ္လစ္ဇင္းဆိုတဲ့ လူမိ်ဳးေရးကို တပည့္ေတာ္ အသုံးျပဳတာပါ။
ဒါက ဒီလိုပါဘုရား၊ ဘုန္းၾကီးဟာက်ေတာ့ ေပးလားကမ္းလား။ ဒကာဟာ့က်ေတာ့ မူးတင္း
ပဲတင္း ဆိုတာလုိ ကိုယ္ကေတာ့ ဘာသာေရးအရေရာ ၊ ဆိုရွယ္လစ္ဇင္း အရေရာ ဘာသာမေရြး
လူမိ်ဳးမခဲြ အဆင့္အတန္း မျခားနားဘ ဲ ေပးလား၊ ကမ္းလား ၊
အတားအဆီးမရွိ.....
သူတို႔က်ေတာ့ သူတို႔လူမိ်ုဳးအစစ္က ေပါက္ပြားတာမေျပာနဲ႔ ၊
တိုင္းရင္းသူနဲ႕ညားတဲ့ ကျပား အမိ်ဳး သမီးကိုေတာင္မွ အျခားဘာသာ
အျခားလူမိ်ုဳးက မ်က္ေမႊးေထာ္ေလာ္ ေမာ္မၾကည့္ရေအာင္ ဘာသာဆို တဲ့
သံကန္႔လန္႔ကာၾကီးနဲ႔ အုပ္ထားတယ္။ သူတို႔ေသြးပါတဲ့ သူတို႔ဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးေတြကလဲ အလြန္
ခ်ီးမြမ္းထိုက္ပါတယ္။ လိမၼာၾကပါတယ္။ အဘမိ်ဳးဘက္ကို အစစအရာရာ ေလးစားၾကပါတယ္။ ”
“ တပည့္ေတာ္တို႔ အမိ်ဳးသမီးေတြကေတာ့ အားနားျပီး ႏွလုံးေကာင္းလြန္းလို႔ အမ္ိ်ဳးဘဲေပ်ာက္ ေတာ့မယ္။
ဒီေတာ့ ကိုယ့္ဘက္ကခ်ည္းပဲ သူတို႔ အမိ်ဳးသမီးေတြ ေပးေနသ၍ သူတို႔ဘက္ကခ်ညး္ပဲ ကိုယ့္အမိ်ဳးသမီးေတြကို
ယူေနသ၍ အေပးအယူ ခ်ိန္ခြင္ေဇာက္ထိုးျဖစ္ေနသ၍ သူတို႔အေပၚမွာ တပည့္ ေတာ္ (ေနရွင္နယ္လစ္ဇင္း) ဆိုတဲ့
လူမိ်ဳးေရးကို (ဒိုင္း)အျဖစ္နဲ႕ ကာကြယ္အသုံးးျပဳေနရတာပါဘုရား.....
လူမိ်ဳးေရးနဲ႔ ဘာသာေရး ပူးတြဲေရာယွက္တဲ့ သံကြန္ခ်ာၾကီး ေဆာင္းထားတဲ့ ဘယ္လူမိ်ဳးကိုမဆို
တပည့္ေတာ္ကလည္း တပည့္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမိ်ဳးေရးနဲ႕ဘာသာေရး ပူးတြဲေရာယွက္ထားတဲ့ သူတို႔နဲ႔ အလားတူ
သံကြန္ခ်ာမိ်ဳး မဟုတ္ႏိုင္ေတာင္ (ေနရွင္နယ္လစ္ဇင္း)ဆိုတဲ့ ၾကခတ္ဝါးစည္းရုိးေလာက္ေတာ့ ကာမွျဖစ္မွာ။
ဒီၾကားထဲကေတာင္ ကိုယ့္ႏြားမေတြက ခုန္ခုန္ထြက္လို႔ ကိုယ့္ႏြားမေပ်ာက္တိုင္း မိ်ဳးကြဲ ႏြား သိုးေတြျခံမွာ
ေရာက္ေရာက္ေနတာ ေတြ႔ေနရတယ္ မဟုတ္လား ဘုရား ”
“တကယ္ပါဘုရား ျမန္မာျပည္မွာ မွီတင္းေနထိုင္သမွ် ဘယ္လူမိ်ဳးကြဲမဆို လာစမ္းပါ၊ ျမန္မာေတြ နဲ႔
အိမ္ေထာင္ေရး အျပန္အလွန္ အေပးအယူ ညီၾကစမ္းပါ၊အမိ်ဳးခ်င္းဆက္ျပီး ဘာသာေရးမွာ ကိုယ္ ၾကိဳက္ရာ
ယၾံုကည္ရာ လြတ္လပ္စြာ ယူႏိုင္တယ္လို႔သာ “ ဆိုရွယ္လစ္” သေဘာေတြ သုံးၾကမယ္ဆိုရင္ တပည့္ေတာ္တို႔
အမိ်ဳးသမီးမ်ား ဗမာ၊ ရွမ္း၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ကရင္၊ ဂ်င္းေဖာ၊ ကယား၊ခ်င္း ေတြရွိတယ္။ သူတို႔ လူမိ်ဳးျခားမ်ားက
ယူၾကစမ္းပါ၊ ရက္ရက္ေရာေရာ သေဘာတူရုံမကဘူး အႏွစ္ ၃၀ က ေသသြားတဲ့ ဖြားေအကို လုိခ်င္ေတာင္
တပည့္ေတာ္ဟာ သခ်ႍဳင္းရွာတူးျပီး အသက္သြင္းလို႔ရရင္ အသက္သြင္းျပီး ေပး ပါတယ္။ ကဲ စကားကုန္ေရာ
ဘုရား……”။
ကိုယ္ေတာ္ကား အေတာ္သေဘာက်သြားျပီးေနာက္…….
“ ဒကာၾကီးဟာ က်ဳပ္လိုပါပဲ၊ က်ဳပ္အယူအဆနဲ႕ တူပါတယ္။ အတိုခ်ဳပ္ကေတာ့ ဘာသာေရး နဖူး
စီးထားတဲ့ လူမိ်ဳးေရးရွိေနတဲ့ လူစားေတြက သူတို႔နဲ႔ဘာသာကြဲသူဟူသမွ်ကို ဘယ္ေတာ့မွ အမိ်ဳးဆက္ဖုိ႔ ကိစၥ
မစဥ္းစားဘူး။ သူတို႔ကသာ မိ်ဳပစ္မွခ်ည္းဘဲ…….။
ဒါေၾကာင့္
က်ဳပ္က ဒီလူေတြကို (လူ႕စပါးၾကီး)လို႔ေခၚတယ္။သူတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဘာသာေရးကို
အဓိကထားျပီး ရုိေသစြာ ေစာင့္ထိန္းျခင္း မပ်က္ေစရဘဲ
အျခားလူမိ်ဳးတစ္မိ်ဳးကို မိ်ဳလိုက္ေတာ့ သူတို႔ ဘာသာ
အင္အားဟာလည္း
ၾကီးမားလာတာေပါ့။ ဒါဟာ က်ဳပ္ကိုယ္ေတြ႕။ အိႏိၵယလုိ ဇာတ္ရွိတဲ့ ေနရာမွာေတာင္
ဇာတ္နိမ့္ေတြကို သူတို႔မိ်ဳႏုိင္ေသးတာပဲ။ ပါကစၥတန္ဆိုတဲ ေလာက သစ္တစ္ခုကို
ေတာင္ အိႏိၵယထဲက ခြဲထုတ္ႏိုင္ေသးတယ္ မဟုတ္လား။ ခုျမန္မာျပည္လုိ ဇာတ္မရွိ
သေဘာေကာင္း ဧည့္ခံေကာင္းတဲ့
သာလာယံဇရပ္မ်ိဳးမွာဆိုေတာ့ ဘာေျပာေကာင္းမလဲ…..။

ဒီေတာ့ လူမိ်ဳးေရးကိစၥမွာ (ဆိုရွယ္မလစ္) ႏိုင္တဲ့သူကို ကိုယ္ကျပန္ျပီး
ဘယ္ေတာ့မွ (ဆိုရွယ္ လစ္) မေနနဲ႕။လူဦးေရကလည္း လက္တစ္ဆုပ္စာ
ျမန္မာျပည္မို႔လို႔ ခုေနခါကေန ၾကိဳျပီး သတိမရၾကရင္ (ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာ) ကို
အေတာ္ရွာေတြ႕ဖို႔ ခဲယဥ္းသြားလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႔ဘက္က လိမၼာသလုိ
ကိုယ့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလဲ
လိမၼာၾက။
သတိထားၾကဖို႔ ၾကိဳးစားၾကရမွာ ဒကာၾကီးတို႔ တာဝန္ေတြေပါ့။တရားသျဖင့္ကေတာ့
ဒကာၾကီးေျပာသလုိပါပဲ(ကိုယ့္အမ်ိဳးသမီးနဲ႕သူတို႔အမိ်ဳးသား) (ကိုယ့္အ
မိ်ဳးသားနဲ႔ သူတို႔အမိ်ဳးသမီး) လက္ဆက္ၾကေစ။ လင္နဲ႔မယား မိမိတို႔ ယုံၾကည္ရာ
ဘာသာကို ကိုးကြယ္ႏိုင္ ၾကေစလို႔သာလူတစ္မိ်ဳးနဲ႔ တစ္မိ်ဳး မွ်တၾကဖို႔
ေကာင္းတာေပါ့။ ခုေတာ့ လူ႕စပါးၾကီးေတြက ဘယ္ဘာသာ ကြဲကိုမဆို သူတို႔ဘာသာထဲကို
မဝင္ရင္ အမိ်ဳးမဆက္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ ဘာသာေရးနဲ႕ အၾကပ္ကိုင္ထားေတာ့ သူတို႔ကို
အျပစ္မေျပာလို။ သူတို႔လိမၼာသေလာက္ ကိုယ့္အမိ်ဳးက မိုက္ေနေတာ့ ကိုယ့္အမ်ိဳးသမီးေတြကို သာ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ သတိေပးရမယ္……။
အဲဒီလူ့႕စပါးၾကီးကိစၥေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး
အက်ယ္တဝင့္ ေျပာျပဖို႔ က်ဳပ္ “ လူ့႕စပါးၾကီး ” ဆိုတာ ေရးထားတယ္။
စာအုပ္ရိုက္ဖို႔ အေခ်ာကိုင္ေနတယ္ ဒကာၾကီးကို ျပရဦးမယ္…..။
ေမာင္ျမင့္သိန္းက ၾကားျဖတ္၍ “ဒါေပမယ့္ ခုျမန္မာမူဆလင္ အမိ်ဳးသမီးေတြက ဘာသာျခားေပမယ့္ အမိ်ဳးသမီး ေကာင္းစား
ေရးကိုေမွ်ာ္ျပီး လက္ထပ္ထိမ္းျမားတဲ့ကိစၥနဲ ႕စပ္လ်ဥ္းလို႕ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို တိုက္ပဲြ ဆင္ခဲ့
တယ္ဆိုတာဝမ္းသာစရာပဲ။”
ေမာင္ျမင့္သိန္းရဲ႕သူတို႔ မူဆလင္ေယာက္်ားေတြဟာ မသိ
နဲ႔ေခ်ာက္ျပီးအေပၚစည္းကခ်ည္း ေနလြန္းအားၾကီးေတာ့ အရည္အေသြးရွိတဲ့
မူဆလင္အမိ်ဳးသမီးေတြ မခံႏိုင္ဘူး။
ေခတ္အားေလ်ာ္စြာ အျမင္က်ယ္လာျပီ။ ဆိုရွယ္လစ္ပန္းတိုင္သို႔ ေရွ႕ရႈျပီး ေျပးေနၾကရတဲ့ ေခတ္မွာ တစ္ဖက္စီးနင္း


လုပ္ထားသမွ် အေႏွာင္အဖဲြ႕ေတြ ျပဳတ္ဖို႔ ရုန္းကန္လာၾကတာေပါ့။
ေနာက္ကိုၾကည့္ပါ။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာင္ ဘာသာေရးနဲ႕ ခဲြထုတ္ျပီး မိမိႏွစ္သက္ရာ လြတ္ လပ္စြာ
အိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြပါ ဆိုလာၾကပါလိမ့္မယ္။ လင္နဲ႕မယား ဘာသာတူမွ ယူမယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြ
မဟုတ္ဘဲ လင္ကလဲ သူယံုၾကည္ရာဘာသာ ကိုးကြယ္၊မယားကလဲ ကိုယ္ ယုံၾကည္ရာဘာသာ ကိုးကြယ္။
ဘာသာေရး အေႏွာင့္အယွက္ေတြ ကင္းရွင္းစြာ ဘဝခရီးမွာေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး သြားႏိုင္ဖို႔ အေၾကာင္းေတြ
ေပၚလာလိမ့္မယ္.....။
ဘုန္းၾကီးက ျပဳံးျပီး....
“ ဒီေခတ္ ျမန္မာမူဆလင္ေတြရဲ႕စိတ္ဓာတ္ဟာ ေရွးကၽြန္ေခတ္က ကုလားကျပားေတြရဲ႕ ရာႏႈန္း ျပည့္
ကုလားစိတ္ ဝင္ေနတဲ့ လူစားမိ်ဳး မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၈ ႏွစ္က ကာလကတၲား အခ်ဳပ္ခန္းမွာ က်ဳပ္နဲ႔အတူ
အခ်ဳပ္ခံေနရတဲ့ ျမန္မာမူဆလင္ ေမာင္ကာစင္ေတာင္ ျမန္မာအမိ်ဳးသားစိတ္ ရွိေနတာကို က်ဳပ္သိခဲ့ရဖူးတယ္။
ေမာင္ကာစင္ဟာ ဂြါလႏိၵဳရ္ျမိဳ႕မွာ (လူ႕စပါးၾကီး) ေခၚတဲ့ ကုလားတစ္ေယာက္ရဲ႕ စက္ကြင္းက်
ေရာက္ျပီးေနရတဲ့ ျမန္မာအမိ်ဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဒုကၡကို သူ မၾကည့္ရက္ႏိုင္ဘူး။ ဒို႔ျမန္မာမကို ကုလားက
ႏွိပ္စက္ရမလားဆိုျပီး မခံခ်င္ရွာဘူး။
ျမန္မာဘက္က
သူနာတယ္ ၊ သူ႕ရုပ္က ကုလားရုပ္ ေပါက္ေနေပမယ္႕ စိတ္က ျမန္မာ သံေယာ
စဥ္ရွိတယ္။ ဒါေပသည္႕ သူလည္း ဒီျမန္မာအမိ်ဳးသမီးကို မကယ္ႏိုင္ဘူး ။ ဒါနဲ႕
ေမာင္ကာစင္က က်ဳပ္ကိုေျပာျပတယ္။ ဒီဒကာမအတြက္ က်ဳပ္ကရုဏာသက္ လိုက္တာ ေလ
ကိုယ္႕မွာလည္း ဒုကၡေတြၾကားထဲကအားခဲျပီး သူ႕ကို ကယ္တင္ခဲ႕ရေသးတယ္။ သာမည
ကရုဏာနဲ႕ ဒီလိုလူေတြရဲ႕
ကိစၥမွာ ဒုကၡမခံဘူး ။ က်ဳပ္က ရဟန္းမဟုတ္လား၊ က်ဳပ္ႏွမငယ္ က်ဳပ္ေသြး သားအရင္းလို ကရုဏာသက္လို႕သာ
မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ အခ်ဳပ္ခံေနရတဲ႕ ဒုကၡတန္းလန္းနဲ႕ ၾကားထဲမွာဘဲ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ၾကိဳးစားခ့တဲ ာပဲ။
အဲဒီအေၾကာင္း ဒကာၾကီးဝတၳဳေရးခ်င္ရင္ က်ဳပ္ ေျပာမယ္ …….
‘ ေရးခ်င္ပါတယ္ ဘုရား အထူးသျဖင္႕ အခ်စ္၀တၳဳေတြကိုေရးရတာထက္ ဒီလို အမ်ိဳးဘာသာအတြက္
အကိ်ဳးမ်ားႏိုင္တဲ႕ အေၾကာင္းမ်ိဳးေတြသာ ေရးခ်င္စိတ္သန္ေနပါတယ္ဘုရား ။ ‘
ဦးန၀ရဒ အရွင္သူျမတ္သည္ ( ကိုယ္ေတာ္႕ ကရုဏာ ) ဇာတ္ေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း
ေရာက္လာသူအေပါင္းရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ..ေရႊဝန္းရတနာ.(၆.၁၁.၁၂)
         

No comments:

Post a Comment