Saturday, June 22, 2013

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး၊ေညာင္တုန္းျမဳိ႕နယ္၊တလုပ္ေထာ္ေက်းရြာႏွင့္ေရႊလြန္းစုေက်းရြာမူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသုိ႕စာေရးကရိယာမ်ားလွဴဒါန္းျခင္း

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ေျမာက္ဥကၠလာပျမဳိ႕နယ္၊NLD.BGေသြးလွဴဒါန္းေရးအဖြဲ႕ဖန္မီးအိမ္ပညာဒါနႏွင့္ေအျမကရုဏာပရဟိတအသင္း

တုိ႕ပူေပါင္းကာဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး၊ေညာင္တုန္းျမဳိ႕နယ္၊တလုပ္ေထာ္ေက်းရြာမူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ေရႊလြန္းစုေက်းရြာမူလတန္းေက်ာင္း
သုိ႕ဗလာစာအုပ္ခဲတံႏွင့္လြယ္အိပ္မ်ားကုိသြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲၾကပါသည္။

                                                                               
                               စက္ေလွမ်ားစီး၍တဘက္ကမ္းသုိ႕အသြား
                                NLD.BG ေသြးအဖြဲေခါင္ေဆာင္မသနး္ႏု

                          ရန္ကုန္တုိင္းမဂၢဇင္းမွမီဒီယာမ်ားသတငး္လာယူစက္ေပၚအမွတ္တရ


                                  ဤသုိ႕စာေရကရိယာေတြကုိလက္ဆင့္ကမ္းသယ္ယူ
                                    လုိက္ပါလာေသာဆရာေတာ္မ်ား
                                     အနာဂါတ္ရဲ႕ရင္ေသြးငယ္မ်ား

                                  ရြာသူရြာသားမ်ာမွဧည့္သည္မ်ားကုိေကၽြးေမြးဧည့္ခံ

                                 ဗလာစာအုပ္မ်ားကုိလြယ္အိပ္ထဲသုိထည့္

                                 ဗလာစာအုပ္ခဲတံမ်ားကုိလြယ္အိပ္ထဲသုိ႕ထည့္
                                  အနာဂါတ္ရဲရင္ေသြးငယ္မ်ား

                     ဆရာေတာ္တုိ႕မွအလွဴေငြႏွင့္ဗလာစာအုပ္လြယ္အိပ္မ်ားကုိလွဴဒါန္းေနစဥ္။


            ဆရာေတာ္မ်ားမွအလွဴေငြႏွင့္ဗလာစာအုပ္လြယ္အိပ္မ်ားကုိလွဴဒါန္း။

                                ေရႊလြန္းစုေက်းရြာမူလတန္းေက်ာင္း

                            ရင္ေသြးငယ္မ်ားလြယ္အိပ္ကုိစီအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္အမွတ္တရ


 
အိမ္ျပန္ခရီးအမွတ္တရ


ေရာက္လာသူအေပါင္းရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ.ေရႊဝန္းရတနာ.(၂၃.၆.၁၃)

No comments:

Post a Comment