Sunday, May 1, 2011

တန္ခုိးထက္ျမက္ရာထူးတက္သည့္သဗၺဇယမဂၤလာ ဂါထာေတာ္

                   (ေန႔စဥ္မျပတ္ အခါေပါင္းမ်ားစြာ ရြက္ဆုိေလ)
        ဒိဝါ တပတိ အာဒိေစၥာ၊ ရတၱိမာဘာတိစႏၵိမာ။
       သနၷေဒၶါ ခတၱိေယာ တပတိ၊ စ်ာယီ တပတိ ျဗဟၼေဏာ။
      အထ သဗၺမေဟာရတၱိ ံ၊ ဗုေဒၶါ တပတိ ေတဇသာ။
      တာဒိသံ ေတဇသမၸႏၷံ၊ ဗုဒၶံ ဝႏၵာမိ အာဒရံ။
                           (နိဒါန ဝဂၢ သံယုတ္ႏွင့္ ဓမၼပဒျဗဟၼာဏဝဂ္)

                                                      
                ႏွစ္ဆန္း(၁)ရက္ေန႔ကဘာတုပါဟျမဳိ႕ သိဒၶိဝင္းစားေသာက္ဆုိင္၌ႏွစ္ဦး၊
                        အလွဴအျဖစ္လွဴဘြယ္ဝတၳဳမ်ားဆက္ကပ္ေနပုံ။    

              အာဒေစၥာ၊ရွင္ေနမင္းသည္။ဒိဝါ၊ေန႔အခါ၌သာ။တပတိ၊ထြန္းလင္းေတာက္ပနုိင္၏။
                    စႏၵိမာ၊လမင္းသည္၊ရတၱိ၊ညဥ့္အခါ၌သာ၊ဘာတိထြန္းလင္းေတာက္ပနုိင္၏။ခတၱိေယာ၊
                    လူတုိ႔သနင္းျပည့္ရွင္မင္းသည္။သႏၷေဒၶါ၊ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာဆင္ရင္ေသာအခါ၌သာ။တပတိ၊
                    တင့္တယ္၏၊ျဗဟၼေဏာ၊အာသေဝါကုန္ခန္းသည့္ ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္သည္။စ်ာယီ၊
                   စ်ာန္ဝင္စားေသာအခါ၌သာလွ်င္၊တပတိ၊ထြန္းလင္းေတာက္ပနုိင္၏၊အထ၊
                   ထုိေနမင္းလမင္းတုိထက္၊ဗုေဒၶါ၊ျမတ္စြာဘုရားသည္။ သဗၺံ၊အလုံစုံေသာ၊အေဟာရတၱိ ံ၊
                  ေန႔ေရာညဥ့္ပါ၊ေတဇသာ၊တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္၊တပတိ၊ထြန္းလင္းေတာက္ပနုိင္၏၊တာဒိတံ၊
                  ထုိသုိ႔သေဘာရွိေသာ၊ေတဇသမၸႏၷံေနေရာညဥ့္ပါ ေတာက္ပေသာတန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ျပည့္
                   စုံေတာ္မူေသာ၊ဗုဒၶံ၊ျမတ္စြာဘုရားကုိ၊အဟံ၊အကြ်ႏု္ပ္သည္၊အာဒရံ၊ရုိေသစြာ၊ဝႏၵာမိ၊လက္
                   စုံမုိး၍ရွိခုိးပါ၏ အရွင္ဘုရား။
                                              
                  ဆရာေတာ္အားႏွစ္ဦးဒါနအျဖစ္လွဴဘြယ္ဝတၳဳမ်ားဆက္ကပ္လွဴဒါန္းၾကစဥ္။                       

No comments:

Post a Comment