Friday, May 27, 2011

ေရႊေပါက္ပင္ဆရားေတာ္ၾကီး၏မေလးရွားခရီးစဥ္

                                ျပည္ျမဳိ႕ေရႊေပါက္ပင္ဆရာေတာ္ၾကီးသည္မေမ်ွာ္လင္ဘဲစာေရးသူထံသုိ႔ေရာက္ရွိ
                                               လာခါKL ျမဳိ႕တစ္ခြင္ႏွင့္ဂန္တင္ဟုိင္းလန္သ႔ုိလုိက္ပုိ႔ျဖစ္ခဲ့သည္။
                                               ဆရာေတာ္ၾကီးသည္စကၤာပူနုိင္ငံ၌ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္အကြ်တ္အလြတ္ပြဲ
                                              ျပဳလုပ္ရန္ရွိသျဖင့္မေလးရွား၌ႏွစ္ရက္တာမွ်လည္ပတ္ျပီး(၂၅)ရက္ေနည(၁၁)နာ
                                              ရီကားျဖင့္စကၤာပူးသုိ႔ျပန္လည္ထြက္ခြါသြားပါသည္။


                                       ေရႊေပါက္ပင္ဆရာေတာ္ႏွင့္ဒကာဒကာမမ်ားအမွတ္တရ

                                      ဆရာေတာ္ႏွင့္စာေရးသူတုိ႔အမွတ္တရ

                                    ဆရာေတာ္ႏွင့္စာေရးသူတုိ႔တရုပ္ဘုံေက်ာင္း၌အမွတ္တရ


                                                                                        
                                                                                   
                                                                                                                                                                                               
                                               ဆရာေတာ္ၾကီးတစ္ပါတည္အမွတ္တရ   

                                              စာေရးသူႏွင့္အဆုိေတာ္နီနီဝင္းေရႊတုိ႔ပီနန္းေက်ာင္း၌အမွတ္တရ                                                       

No comments:

Post a Comment